Arbetsrätten

Att våra svenska lagar ständigt utvecklas och förbättras är ingen nyhet men är dock något som gör att arbetsrätten och HR-frågor är något varje verksamhet bör hålla sig uppdaterad kring. Dessutom medför Sveriges medlemskap i EU att vissa ändringar i våra egna lagar utförs på grund av EU-direktiv eller domar i EU-domstolen.

173721-help-me-keyboardPå marknaden finns mängder av aktörer i näringslivet och gemensamt för alla typer av verksamheter är att alla lyder under arbetsmiljölagen och därför är det väldigt viktigt att företagens HR-avdelningar är uppdaterade inom arbetsrätt och aktuella HR-frågor för att kunna driva sitt arbete framåt på ett effektivt vis. Vidare är det också viktigt för medarbetarna inom denna avdelning av företaget att känna att de har ett ordentligt stöd i sitt arbete och att de har någonstans att vända sig med sina frågor. Då är det tur att företaget EdgeHR både erbjuder tjänster som en HR Helpline dit man kan vända sig om man har frågor eller funderingar kring svåra frågor inom HR- och arbetsrätt. Vidare kan nämnda företag även hjälpa till att effektivisera en verksamhets HR-processer genom att erbjuda webbaserade HR-system som kan bistå verksamheten i sitt dagliga arbete med kompetensförsörjning och olika personalprocesser.

Arbetsrätt och EU

Först och främst är det viktigt att veta vad arbetsrätt faktiskt handlar om och man kan kortfattat säga att omfattar de lagar och regler som finns mellan arbetsgivare och arbetstagare. Sålunda hamnar frågor så som rekrytering, uppsägning, lönefrågor och semesterfrågor med mera inom denna reglering. Just därför är det viktigt för både arbetsgivare och medarbetare på ett företag att faktiskt veta vad som gäller vid eventuella tvister eller frågetecken vilket gör det ytterst viktigt att man håller sig uppdaterad kring dessa regleringar och eventuella lagändringar. I sammanhanget bör nämnas att lagar om diskriminering och jämställdhet även är av stor vikt när det kommer till arbetslivet och lika så fackliga regleringar. Det kan även tilläggas att EU spelar en stor roll i hur våra inhemska lagar utvecklas och förbättras och en tydlig inverkan av EUs regleringar kan ses i arbetsrätten. Exempel i och med direktiv om mammaledighet samt i arbetstagarens skydd när ett företag överlåts och i skrivande stund pågår även diskussioner om förändring och uppdatering av tidigare direktiv kring föräldraledigheten på EU-nivå.