En bra chef

I Svd kan vi läsa om hur chefer generellt har dålig koll på psykisk ohälsa, den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Inte särskilt effektivt kanske. Många arbetsgivare häpnar och står menlösa när problem uppstår på arbetsplatsen, särskilt när någon som kanske verkat vara välmående visar sig vara inne i en depression.

I Svd Näringsliv talas det om att det behövs en öppnare dialog, bättre rutiner och framförallt ett tydligare ledarskap. Att jobba förebyggande är en bra metod för att förhindra att antalet sjukskrivna av psykisk ohälsa ökar ännu mer. Det är kanske svårt att ta på, just psykisk ohälsa. Då är det betydligt lättare att jobba med den fysiska arbetsmiljön där arbetsbelastning och arbetsskador är mätbara på ett annat sätt

De sämsta chefsegenskaperna

5157913-clapping-business-people

Den psykosociala miljön är viktig för den psykiska hälsan hos många, däri ligger ofta också vikten av att ha en bra chef. DN listar de tio sämsta chefsegenskaperna som medarbetare ibland får tampas med:

  • Avsaknad av energi och entusiasm – oengagerad och passiv
  • ”Good enough” där det krävs utmärkta resultat – godtar sämre prestation
  • Avsaknad av tydlig vision och inriktning
  • Oförmåga att vara en lagspelare – föredrar att agera självständigt
  • Lever inte som de lär
  • Ingen utveckling, inga lärdomar av misstag
  • Oförmåga att leda förändring – rädd för det nya
  • Oförmåga att utveckla andra
  • Bristfällig social kompetens – oförskämda och okänsliga
  • Dåligt omdöme leder till dåligt beslut – fattar beslut utan att tänka klart

Det är med andra ord egenskaper som vi nog alla har sett hos en eller annan person, kanske hos oss själva, hursomhelst bör man förmodligen inte jobba som chef i sådana fall, särskilt inte om man stöter på arbetsplatsproblem och psykisk ohälsa hos medarbetare – då kanske man ska överlåta rekrytering av chef till de som verkligen kan – experter. Det finns nämligen de som jobbar heltid med just rekrytering. Till exempel när du ska ta hjälp med rekrytering i Stockholm kan du kontakta Jobbusters.

En organisation som nyligen rekryterat en ny chef – VD, är Göteborgs filmfestival. Dessa valde att ha en månadslång rekryteringsprocess för att hitta just den rätta personen. Festivalen har närmare 180 000 besökare så det är alltjämt en stor tilldragelse som givetvis behöver ha en bra chef vid rodret.