Få hjälp med ekomomin

När man startar ett företag är det oerhört viktigt att lägga mycket tid på och vara noggrann med sin ekonomi. Har man själv inte de kunskaper som behövs för att sköta företaget ekonomi, måste man få hjälp av någon som besitter de kunskaperna.

ekonomi stress pengar jobb

Endast 38 procent av svenskarna har koll på grundläggande ekonomiska begrepp, rapporterar Dagens Nyheter. En ny undersökning visar detta och få svenskar vet alltså vad ränta, avkastning och inflation är. Bäst koll har svenskarna på vad ränta är men endast fyra av tio vet vad avkastning innebär. Undersökningen visar även att unga i åldrarna 19-29 år har sämre koll på ekonomiska begrepp än vad äldre personer har.

Få hjälp med ekonomin

Att så här få personer har koll på de ekonomiska begreppen kan kännas lite oroväckande. Men ännu mer oroväckande är det att många av dessa personer har eller kommer att starta ett eget företag och då gäller det verkligen att kunna en hel del om ekonomi. Turligt nog finns det företag som hyr ut kompetens inom ekonomi, som exempelvis http://www.modernekonomi.se/se/tjanster.aspx. Med hjälp av en sådan här konsultfirma kan man få koll på företaget ekonomi utan att vara någon expert. De flesta av dessa firmor hyr ut allt från redovisningskonsulter, till folk som kan ha hand om allmänna ekonomiska och administrativa arbetssysslor.

Kan bli dömd för bokföringsbrott

Har man inte koll på sin ekonomi och inte anlitar en expert om man behöver hjälp, kan det få konsekvenser. Det kan exempelvis leda till att man får böta eller får näringsförbud. Ofta står det i tidningen om folk som inte skött sin bokföring korrekt och som därför blivit åtalade och sedan dömda. Det handlar bland annat om folk som fört dubbla bokföringar, använt sig av kreativ bokföring och inte skött sin bokföring löpande.