Kontorslandskap gör oss sjuka

En trend de senaste åren har varit att skippa de enskilda kontorsrummen till förmån till de öppna kontorslandskapen, men detta är något som visat sig har fler negativa än positiva följder – ny forskning från Stockholms universitet visar nämligen att öppna kontorslandskap får oss att bli mer sjuka.

”Risken för sjukfrånvaro var nästan dubbelt så hög för de som jobbade i kontorslandskap jämfört med de som hade egna kontor. Studien omfattade drygt 1800 personer i Sverige och forskarna följde dem i två års tid.” läs mer hos svenska YLE.

kontor-oppen-planlosningNågot som läge sagts är att vänliga störs mest i öppna kontorslandskap eftersom att dessa kanske inte vågar säga ifrån när kollegan ber om hjälp, och därmed också sägs vara den grupp som oftast sjukskrivs från jobbet på grund av stressrelaterade problem. Men ny forskning visar att det inte bara är en viss grupp som är extra utsatt i kontorslandskapet. Hela kontoret löper dubbelt så hög risk att drabbas av sjukdom i kontor som är öppna landskap – vilket beror på en rad olika saker.

Virus och buller orsakar sjukskrivning

Att virus ligger till grund för många sjukskrivningar kan tyckas vara ganska givet eftersom att det i ett öppet kontor kan färdas baciller i snabb takt från person till person. Men andra orsaker till sjukskrivningar i det öppna kontoret har med buller och ljudnivåer att göra samt att avbrott i vardagen kan öka sjukligheten. Likaså är det hög skillnad mellan män och kvinnor när det kommer till vilken riskfaktor man är inom. Arbetar en man till exempel på vad som kallas flexkontor utan fasta sittplatser löper han högre risk att drabbas av sjukdom än vad en kvinna skulle göra. Dock ska inte glömmas att samarbetet på arbetsplatsen i öppna kontorslandskap är bättre än på platser med egna kontorsrum precis som att arbetssättet också leder till snabbare och tydligare kommunikation mellan kollegor och olika avdelningar – något som emellertid tyvärr inte väger upp de negativa aspekterna.