Postboxar, brev och porto

Post skickas mellan privatpersoner men även mellan företag, och inte minst mellan företag och privatpersoner. Därför är det viktigt att ha fastighetsboxar. Men vad vill Postnord höja portot med för att behålla en hållbar situation och få in välbehövliga intäkter?

Om du har ett företag med kontor behöver du säkert en postbox, givetvis av högsta säkerhetsklass. På https://skyltab.se/fastighetsboxar/ hittar du smarta fastighetsboxar tillverkade i Sverige.

Vi skickar allt färre fysiska brev

Samtidigt har Postnord allt fler problem. I Svenska Dagbladet går det att läsa om hur brevvolymerna minskade enormt mycket under andra halvåret av 2018. Antalet brev som skickas i Sverige har sjunkit under flera år, men i slutet av förra slogs ett rekord i fåtal. Det beror på att kommunikation mellan företag och kund, samt mellan medborgare och myndigheter och mellan privatpersoner – sker allt mer digitalt.

I november förra året var det en minskning på 16 procent, och i december hela 17 procent. Den historiska nedgången i antalet skickade brev påverkar Postnords ekonomi och det intäktsbortfallet är allvarligt. Nu vill man från ledningshållet på Postnord höja portot med en krona. Brevportot höjdes med två kronor, till nio kronor, för ett år sedan ungefär. Men nu vill man från Postnords håll att kostnaden ska ligga på tio kronor jämnt.

Även i Dagens Nyheter går det att läsa om hur det aldrig skett en större minskning av brevvolymerna än under det andra halvåret, förra året. Hur stor minskningen är i exakta tal kommer presenteras i februari.

I SVT går det samtidigt att läsa om hur det är slut med utdelning till brevlådor till vissa bostadsområden med cykel, just för att posten väger alldeles för mycket. Det blir med andra ord för tungt för brevbäraren. Eftersom vi beställer allt mer saker på nätet, som väger mer än vykort och annan post, så måste även den cyklande brevbärares arbetsmiljö anpassas efter detta. Nu går det alltså över till bil i många delar av landet. Om det dessutom är körförbud på vissa gårdar så kan inte bil eller eldriven moped användas för att dela ut post, då behövs det en gemensam plats för alla brevlådor annars kommer inget fordon fram.