Schumpeter och den skapande förstörelsen

En av de bästa och mest lästa tänkarna när det kommer till entreprenörskap föddes 1883 i dåvarande Österrike-Ungern, och var under en kort period 1919 finansminister i Österrike. Han hade tre mål i livet: att bli världens bästa ekonom, Österrikes bästa ryttare och Wiens bästa älskare. Han hävdade dock själv att han bara hade lyckats uppnå två av dessa, men berättade aldrig vilka två.

Joseph Schumpeter studerade ursprungligen juridik, men blev mest känd som statsvetare och ekonom. Han utvecklade bland annat teorier kring demokratins funktion, som utgick från att väljare inte var mer en ytligt intresserade av vilken politik som fördes. Det är dock inte för denna teori som han har gått till historien. Istället var det hans texter om hur företag går under och nya uppstår i deras spår som gjorde honom känd. Han kanske inte blev världens bästa ekonom, men han blev en av de viktigaste, som läses på alla ekonomutbildningar i världen.

Schumpeters ekonomiska teori

För Schumpeter var den skapande förstörelsen en central del av kapitalismen. Ironiskt nog hämtade Schumpeter denna idé från Marx och Engels. Enligt dem sker ekonomisk utveckling inom kapitalismen genom att en tidigare ekonomisk ordning slås i spillror. Enligt Schumpeter skedde detta hela tiden inom kapitalismen, men i en betydligt mindre skala än vad Marx och Engels hävdat. Han var dessutom positiv till att detta skedde.

Enligt Schumpeter konkurrerar företag med varandra på en marknad, och alla klarar inte av denna konkurrens. När ett företag går under frigörs resurser – lokaler, personal, material, kapital m.m. – som kan användas av andra. En företagare kan t.ex. köpa maskiner som använts av ett företag som gått i konkurs, och använda dessa för att tillverka sina egna produkter. Detta sker hela tiden, på såväl mikro- som makronivå.

Om vi ska flytta denna tankefigur till nutiden, och mer specifikt till startup-världen, så innebär det att när ett it-föetag går i konkurs kan andra, nya företag som förhoppningsvis har en bättre affärsidé anställa det tidigare företagets utvecklare.