Vänliga störs mest i öppna kontorslandskap

Något som blir allt mer populärt är de öppna kontorslandskapen som sprider ut sig. Många är det som hurrar, men det finns de som lider, och främst är det personer som är vänligt lagda och har svårt att säga nej. 

aktiemäklareVi befinner oss många många timmar på kontoret dagligen. Då gäller det att vi har en arbetsplats som vi trivs på. Företagen blir allt bättre på att ordna miljöer som både är trevliga och som ger upphov till att man känner sig avslappnad under en hel arbetsdag. De öppna kontorslandskapen har varit en bidragande faktor till att allt fler människor trivs och man kan även läsa artiklar om att det blir färre bråk när man har mer öppenhet. Detta då det blir mindre konflikter då man har en helt annan transparens och öppenhet. Men, skalar man ner det så kan man även se att olika grupper klarar sig olika bra, vilket gör att man måste förhålla sig till många olika typer av personligheter på en arbetsplats. I en rapport kan man läsa att de som påverkas sämst är de människor som är vänligt lagda som då har svårt att säga nej.

Vänliga tar på sig mer

I en avhandling från Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet går det att ta del av att det är vänliga människor som påverkas mest negativt av öppna kontorslandskap då de har svårt att säga nej och med det tar på sig otroligt mycket och många fler väljer att utnyttja de vänligt lagda. Som tur är finns det mycket man kan göra för att få ett klimat som de flesta kommer att uppskatta. Exempelvis på offix.se kan man välja att skaffa skärmväggar som göra att ljudnivåerna minskas och fångas upp, samt att man kan välja att inreda både öppet och stängt på samma gång. Det gäller bara att man ska tänka lite kreativt.

Om du känner att du upplever mycket stress i det öppna landskapet kan du kolla in denna video: